۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

عکس هایی از کاشانی به همراه شعبان بی مخ بعد از کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر مصدق

بعلاوه عکس شعبان بی مخ در کنار محمد رضا شاه.  / شعبان جعفری از عوامل موثر شاه و دول کودتاچی انگلیس و امریکا در کودتا بود که با کاشانی و طرفدارانش همکاری نزدیک داشته در جوسازی و هوچیگری برای ترساندن مردم از به خیابان آمدن.عکس کاشانی در کنار شعبان و طیب و جمعی دیگر از اوباش پیروز روز کودتا!

این عکس در شماره ۱۹ مجله ترقی به تاريخ مھر ۱۳۳۲ (کمتر از ۲ ماه پس از کودتا) منتشر شده‌است:
۱-حسین علم ۲-طاهر حاج رضایی ۳-شعبان بی‌مخ ۴-حسین مهدی قصاب ۵-طیب حاج رضایی ۶-اکبر حاج رضایی ۷-سید اکبر خراط
این هم عکسی دیگر؛
فرد نشسته در پائین سمت چپ با ریش شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ:
 عکس دیگر از شعبان بی مخ با محمد رضا شاه:شعبان بی مخ در روز کودتای 28 مرداد:


بله، این است خدمات مراجع و آیات اعظام به مردم و ایران!

۱ نظر: